UNGDOM

Følg oss på instagram og facebook

Ungdomspastor

Raymond B. Nesse

DiG sin visjon er:
”At ny mennesker skal komme til tro på Jesus,

bli tatt med inn i et deltakende felleskap,

der alle vokser i tro og kjærlighet”


Vårt mål er at tiden i DiG skal være viktig og livsforvandlende for ungdommene, hvor de blir kjent med Jesus, har viktige forbilder hos oss ledere, samt får være i et kjekt og trygt fellesskap hvor gode vennskap og nære relasjoner bygges. Vi har et ønske om å vise dem hvem Jesus er, både som venn og som Gud.

 


DiG bruker en trekant som modell

når vi beskriver hva vi er opptatt av:


 Guds nærvær (opp): relasjon til GudGuds familie (inn): relasjon til menigheten                  Guds godhet (ut): relasjon til andre