Det er mye som skjer på Salem for tida, og det er flere steder det er mulig å engasjere seg. Ta kontakt med oss om du ønsker et fellesskap å arbeide ut i fra.


Søndags-samlinger

høsten 2021:


"Enkel kirke"


søndag 24. okt. kl. 11.00

søndag 7. nov. kl. 11.00

søndag 21. nov. kl. 11.00

søndag 5. des. kl. 11.00


Kveldsmøte


søndag 17. okt. kl. 19.30

søndag 14. nov. kl. 19.30


Onsdag 17. nov. blir det

"En kveld i Guds nærvær"

kl. 20.00 på Salem.