Vårt mål er at dig skal være viktig og livsforvandlende for ungdommene, ha viktige forbilder hos ledere, samt få være i et kjekt og trygt fellesskap hvor gode vennskap og nære relasjoner bygges. dig er et samarbeid mellom salem og bymenigheten-sandnes.


vi samles annenhver fredag på salem og legger til rette for gode møtepunkt. i løpet av en kveld er det input fra en ungdomsleder, kiosk, spill og ulike leker. 


Har du spørsmål? ta kontakt med ungdomspastor raymond b. nesse (raymond@bymenigheten.no)

DIG ER EN DEL AV G.O.D SOM ER EN FELLES PLATTFORM FOR UNGDOMSARBEIDENE PÅ GANDDAL (GATE - OASEN - DIG)


LAST NED G.O.D-APPEN FOR Å FÅ EN OVERSIKT OVER DET SOM SKJER.